Hoge Raad 4 juni 1993

ECLI:NL:HR:1993:ZC0983

Datum: 04-06-1993

Onderwerp(en): Herstelplicht verhuurder

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Huurrecht woonruimte. Reikwijdte verplichting verhuurder tot verhelpen gebreken, redelijkheid en billijkheid.

Het enkele feit dat herstel niet zonder verlies kan geschieden is in dit geval niet voldoende om aan te nemen dat herstel redelijkerwijs niet kan worden gevergd van de verhuurder. Daarvoor hadden ook de andere omstandigheden in de (belangen)afweging moeten worden betrokken, namelijk hoe groot het verlies zou zijn, waardoor en hoe dat verlies ongunstig zou worden beïnvloed, of het verlies uit reserves kan worden bestreden, of de gebreken het gevolg zijn van een door de verhuurder ondernomen renovatie die ondeugdelijk zou zijn uitgevoerd en de hier verzuimde mogelijkheid om subsidie te verkrijgen.