ECLI:NL:HR:2011:BP1402

Datum: 04-03-2011

Onderwerp: Verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 6:248 lid 2 BW, Art. 24 Rv.

Vindplaats: Extern

Familierecht; huwelijkse voorwaarden; beroep op verrekenbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (art. 6:248, lid 2 BW)? Procesrecht; verboden aanvulling feitelijke grondslag (art. 24 Rv)? Toelaten omvangrijke pleitnota ter mondelinge behandeling; aan feitenrechter voorbehouden procesbeleid. (81 RO)

Ga naar uitspraak