Hoge Raad 4 mei 2007

ECLI:NL:HR:2007:AZ7621

Datum: 04-05-2007

Onderwerp(en): Verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:141 BW

Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden bij afwikkeling van hun huwelijk op grond van huwelijkse voorwaarden houdende algehele uitsluiting over de verrekening van aan man niet-uitgekeerde ondernemingswinsten van de familie-BV waar hij directeur/certificaathouder was; ‘overwegende zeggenschap’ als bedoeld in art. 1:141 lid 4 BW?

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: