Hoge Raad 4 november 2016

ECLI:NL:HR:2016:2516

Datum: 04-11-2016

Uitspraak naam: Distriport

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Contractenrecht. Publiek-private samenwerking bij ontwikkeling bedrijventerrein. Gedeeltelijke ontbinding. Aansprakelijkheid van commanditaire vennoten (art. 20 lid 2 WvK jo. art. 21 WvK); maatstaf van HR 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1413, NJ 2015/380. Personele unie tussen bestuurders van beherend vennoten en bestuurders van commanditaire vennoten.