Hoge Raad 4 oktober 2019

ECLI:NL:HR:2019:1529

Datum: 04-10-2019

Onderwerp(en): Vrijwaringsprocedure:

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Procesrecht. Volgorde afdoening hoofdzaak en vrijwaringszaak (art. 215 Rv). Verzekeringsrecht; verjaring; is door afwijzing claim nieuwe verjaringstermijn gaan lopen (art. 7:942 lid 2 BW)? Overgangsrecht (art. 68a lid 1 Ow NBW en art. 73 Ow NBW).