Hoge Raad 5 april 2016

ECLI:NL:HR:2016:575

Datum: 05-04-2016

Onderwerp(en): Artikel 45 en 46a Sr

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Strafbare poging tot invoer van hasjiesj? Begin van uitvoering van het binnen het grondgebied van Nederland brengen van hasjiesj door met een speciaal daartoe geprepareerde auto naar Marokko te vertrekken om aldaar hasjiesj op te halen met als doel deze naar Nederland te brengen. ’s Hofs oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbare poging is bij uitstek erop gebaseerd dat het begin van uitvoering is gesitueerd "op het moment dat de verdachte met een speciaal daartoe geprepareerde auto naar Marokko vertrok". Dat oordeel is niet begrijpelijk, mede in aanmerking genomen dat ook van de overige bewezenverklaarde gedragingen niet kan worden gezegd dat deze naar hun uiterlijke verschijningsvorm reeds in voldoende concrete mate gericht waren op de voltooiing van de invoer in Nederland van hasjiesj. CAG: anders.

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: