Rechtbank Rotterdam 3 november 2023 Rechtbank Gelderland 25 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 17 oktober 2023 Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 10 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:1993:ZC0850 Hoge Raad 5 februari 1993

ECLI:NL:HR:1993:ZC0850

Datum: 05-02-1993

Uitspraak naam: Dekamarkt

Onderwerp: Huurder kan IPS vorderen

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Huurrecht bedrijfsruimte. Verzoek om indeplaatsstelling, belangenafweging (art. 7A:1635, thans art. 7:303 BW).Aan belang huurder bij indeplaatsstelling mag geen andere eis worden gesteld dan dat het “zwaarwichtig” is. De vordering mag niet telkens zonder meer worden toegewezen als huurder aan de gestelde eisen voldoet. Aan de hand van het verweer van verhuurder dient in dat geval een belangenafweging plaats te vinden waarbij rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden en door verhuurder aangevoerde bezwaren. Het belang van verhuurder bij het achterwege blijven van de indeplaatsstelling vormt echter geen zelfstandige grond voor afwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)