Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2024:302 Hoge Raad 5 maart 2024

ECLI:NL:HR:2024:302

Datum: 05-03-2024

Onderwerp: profijtontneming

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlMedeplegen opzettelijke schending van wettelijke geheimhoudingsplicht door geheim “BIBOBadvies” te delen met journalist uit frustratie over handelen van gemeente t.a.v. vergunningaanvraag voor zijn café, art. 272.1 Sr. Is voor vervolging klacht vereist a.b.i. art. 272.2 Sr? Hof heeft vastgesteld dat in tll. bedoeld “BIBOBadvies” vertrouwelijke gegevens bevat m.b.t. derden (gegevens over veroordelingen van 2 medewerkers van verdachte en investeerder) en dat verdachte en medeverdachte dit advies aan journalist hebben verstrekt. Op grond daarvan heeft hof geoordeeld dat verdachte een geheim dat hij uit hoofde van art. 28.1 Wet Bibob verplicht was te bewaren, heeft geschonden. Hof heeft geoordeeld dat voor vervolging van verdachte voor dit feit geen klacht a.b.i. art. 272.2 Sr was vereist. In dat verband heeft hof overwogen dat schending van de in art. 28.1 Wet Bibob bedoelde geheimhoudingsplicht ook algemeen belang raakt, in die zin dat doel van Wet Bibob beter wordt gediend als instanties en personen die informatie verstrekken aan opstellers van Bibob-advies ervan uit kunnen gaan dat die informatie vertrouwelijk blijft. Mede gelet op wetsgeschiedenis van art. 272 Sr en van Wet Bibob geeft dat oordeel (waarin besloten ligt dat met openbaring van deze informatie een publiek belang wordt geschonden dat prevaleert boven belang van persoon tegen wie feit is gepleegd) niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
Volgt verwerping.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)