Hoge Raad 5 oktober 2007

ECLI:NL:HR:2007:BA7027

Datum: 05-10-2007

Onderwerp(en): Appellabiliteit: Echtscheiding

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Familierecht. Ontbonden huwelijk met algehele uitsluiting van gemeenschap; geschil tussen voormalige echtelieden over de verrekening van de kosten van gemeenschappelijke huishouding. Procesrecht; eisvermeerdering in hoger beroep, ambtshalve toetsing maatstaf van art. 130 lid 1 Rv., ontvankelijkheid cassatieberoep.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: