Hoge Raad 6 april 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV1767

Datum: 06-04-2012

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Administratiekosten

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Wetsartikelen: Art. 81 RO, Art. 7:264 lid 1 BW, Art. 7:264 BW

Huur woonruimte. Inhoud en reikwijdte “niet redelijk voordeel” als bedoeld in art. 7:264 lid 1 BW. Als uitgangspunt geldt dat van “een niet redelijk voordeel” sprake is indien tegenover het bedongen voordeel geen of een verwaarloosbare tegenprestatie staat. Werkzaamheden en specifieke taak corporaties/toegelaten instellingen als bedoeld in Besluit Beheer Sociale Huursector zijn bij beoordeling gezichtspunt.

Spreker(s)

mr.-Korevaar_IMG_5678.jpg
mr. Elout Korevaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten, docent Universiteit Leiden

Bekijk profiel