Hoge Raad 6 april 2020

ECLI:NL:HR:2018:536

Datum: 06-04-2020

Onderwerp(en): Omkeringsregel

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 7:658 BW, Art. 7:658 lid 2 BW

Aansprakelijkheidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid voor schade als gevolg van asbestblootstelling. Art. 7:658 BW. Causaal verband tussen blootstelling aan asbest en ontstaan van mesothelioom? Arbeidsrechtelijke omkeringsregel. HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1717, NJ 2014/98 en HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721, NJ 2014/99. Begrijpelijkheid oordeel hof.

Spreker(s)

mr.-Chris-Aarts.jpg
mr. Chris Aarts

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-T.R.-Hidma-image.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: