Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Rechtbank Den Haag 15 december 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2021:496 Hoge Raad 6 april 2021

ECLI:NL:HR:2021:496

Datum: 06-04-2021

Onderwerp: Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman voorafgaand aan tz

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Medeplegen (poging tot) diefstal (d.m.v. braak), meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman voorafgaand aan tz. en ttz. herhaald op de grond dat verdachte griep heeft maar geen doktersverklaring heeft kunnen krijgen, door hof afgewezen met overweging dat gestelde griep niet aannemelijk is geworden. Hof heeft verzoek tot aanhouding afgewezen op de grond dat het “de aan het verzoek ten grondslag gelegde problematiek (griep) niet aannemelijk geworden [acht]” omdat verdachte geen doktersverklaring heeft overgelegd ondanks dat hij daartoe dag daarvoor in de gelegenheid is gesteld. In aanmerking genomen dat hof ermee bekend was dat volgens raadsman de verdachte naar zijn huisarts is gegaan maar dat hij geen doktersverklaring heeft kunnen krijgen i.v.m. beleid van huisarts, is dat oordeel niet z.m. begrijpelijk. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)