Hoge Raad 6 februari 2015

ECLI:NL:HR:2015:251

Datum: 06-02-2015

Onderwerp(en): geen rechtspersoonlijkheid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Faillissementsrecht. WSNP. Hoge Raad komt terug van regel (laatstelijk HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK3574, NJ 2010/15) dat het faillissement van een vof steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van de vennoten ten gevolge heeft. Aard vof, afgescheiden vermogen; afzonderlijke vorderingen op vof en vennoten; schuldsaneringsregeling voor vennoten; HvJEU 15 december 2011, zaak C-191/10, ECLI:EU:C:2011:838, NJ 2012/258 (Rastelli); art. 6 EVRM. Afzonderlijke verzoeken en beoordeling nodig.

Spreker(s)

Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten universitair docent Maastricht University ondernemingsrecht

Bekijk profiel