Hoge Raad 6 januari 2017

ECLI:NL:HR:2017:19

Datum: 06-01-2017

Uitspraak naam: Blu Taxi / SFT

Onderwerp(en): Nietigheden

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

CAO-recht. CAO Taxivervoer. Uitleg ‘pauzeregeling’. Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht (art. 7:902 BW). Betekenis vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en oud-werknemers voor vordering van cao-partners tot naleving van cao en betaling van boete (art. 15 Wet cao, art. 3 lid 4 Wet AVV).

Spreker(s)

Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: