Hoge Raad 6 juli 2018

ECLI:NL:HR:2018:1097

Datum: 06-07-2018

Onderwerp(en): Twee conclusie regel

Appelprocesrecht. Nieuw verweer in memorie van antwoord; had wederpartij daarop moeten reageren in haar memorie van antwoord in incidenteel beroep? Zelfstandige positie incidenteel beroep. Uitzonderingen op tweeconclusieregel; ondubbelzinnige toestemming.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: