Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2018:308 Hoge Raad 6 maart 2018

ECLI:NL:HR:2018:308

Datum: 06-03-2018

Onderwerp: Inwendige geldigheid

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Economische zaak. Onder zich hebben van (producten van) dieren behorende tot beschermde inheemse diersoort, te weten 2 (dode) konijnen, art. 13.1.a Flora- en faunawet (oud). Grondslagverlating door verbeterde lezing tll.? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD3662 inhoudende dat rechter misslagen in tll. kan verbeteren, mits verdachte daardoor in zijn verdediging niet wordt geschaad. Hof heeft geoordeeld dat de in de tll. a.g.v. een kennelijke vergissing vermelde "dieren" en "2 konijnen" verbeterd kunnen worden gelezen als "producten van dieren" en "2 dode konijnen" en dat verdachte door deze verbetering niet in zijn verdediging is geschaad. Die oordelen zijn, gelet op het in h.b. gevoerde verweer en de inhoud van de b.m. en in aanmerking genomen de toentertijd toepasselijke wettelijke bepalingen, niet onbegrijpelijk. Van grondslagverlating is derhalve geen sprake. Volgt verwerping.

Ga naar uitspraak