Hoge Raad 6 maart 2012

ECLI:NL:HR:2012:BQ6144

Datum: 06-03-2012

Onderwerp(en): Unus testis

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Strafrecht

Bewijsminimum art. 342.2 Sv (unus testis nullus testis). HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BM2452. In het onderhavige geval kan niet kan worden gezegd dat de tot bewijs gebezigde verklaring van getuige X onvoldoende steun vindt in het overige bewijsmateriaal. Geen schending art. 342.2 Sv. CAG: anders.

AvdR-TV (1)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: