Hoge Raad 6 oktober 2017

ECLI:NL:HR:2017:2565

Datum: 06-10-2017

Onderwerp(en): Bewijslastverdeling

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 7:226 BWSM, Art. 7A:1565 lid 1 (oud) BW, Art. 7A:1593 (oud) BW

Procesrecht; huur bedrijfsruimte. Caribische zaak. Rechthebbende stelt dat gedaagde zonder recht of titel ruimte in bedrijfspand gebruikt. Verweer dat huurovereenkomst bestaat; beroep op huurbescherming. Stelplicht en bewijslast (HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1185, NJ 2017/286). Toelating tegenbewijs door getuigen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: