Hoge Raad 6 oktober 2020

ECLI:NL:HR:2020:1496

Datum: 06-10-2020

Onderwerp(en): OM niet-ontvankelijk wegens strijd met aanwijzing sociale zekerheidsfraude?

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Medeplegen uitkeringsfraude, art. 227b Sr. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM. Heeft OM gehandeld in strijd met Aanwijzing sociale zekerheidsfraude door verdachte te vervolgen, nu benadelingsbedrag in administratieve procedure is vastgesteld op nihil? Bij beantwoording van vraag of OM terecht heeft geoordeeld dat voldaan is aan criteria van Aanwijzing, moet worden uitgegaan van gegevens die t.t.v. vervolgingsbeslissing aan OM bekend waren (vgl. ECLI:NL:HR:2012:BT2105). Hof heeft vastgesteld dat t.t.v. vervolgingsbeslissing o.b.v. toen bekend zijnde gegevens over benadelingsbedrag, was voldaan aan criteria van Aanwijzing. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk. Daaraan doet niet af dat op later moment in administratieve procedure daadwerkelijk benadelingsbedrag alsnog op € 0 is gesteld. Volgt verwerping. Samenhang met 19/02801.