Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2005:AT2760 Hoge Raad 6 september 2005

ECLI:NL:HR:2005:AT2760

Datum: 06-09-2005

Onderwerp: Artikel 45 en 46a Sr

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Voorwaardelijk opzet. Bewezenverklaard is poging zware mishandeling door opzettelijk met een vuurwapen door een ruit van een woning te schieten, waarin zich op dat moment X bevond. De motivering van het bewezenverklaarde (voorwaardelijk) opzet schiet tekort. Dat sprake was van een aanmerkelijke kans dat X door het schot lichamelijk letsel zou bekomen, kan uit de gebezigde bewijsmiddelen niet volgen, omdat uit die bewijsmiddelen niet zonder meer kan worden afgeleid dat zij zich ten tijde van het schot in de desbetreffende kamer bevond. Ook de bewezenverklaring houdt op dit punt niet meer in dan dat zij zich in de woning bevond. Gelet op de aldus opengebleven mogelijkheid dat X ten tijde van het schot niet in bedoelde kamer, maar elders in de woning vertoefde, is ’s hofs oordeel dat een aanmerkelijke kans bestond dat de kogel via het plafond of via een ander voorwerp van baan zou veranderen en haar zou raken niet zonder meer begrijpelijk.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht