Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2016:2025 Hoge Raad 6 september 2016

ECLI:NL:HR:2016:2025

Datum: 06-09-2016

Onderwerp: Poging

Overige onderwerpen: Voorbereiding

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Voorbereiding diefstal met geweld en/of afpersing in vereniging, art. 46 Sr jo. artt. 312 en 317 Sr. Bewijsklacht. Het kennelijke oordeel van het Hof dat uit de bewijsvoering met voldoende bepaaldheid blijkt welk “crimineel doel” verdachte met het voorhanden hebben van de in de bewezenverklaring genoemde voorwerpen voor ogen had, is niet onbegrijpelijk, nu het Hof naast de omstandigheid dat “het op een koopavond naar een stad rijden met vuurwapens waaronder twee pistoolmitrailleurs, waarvan één doorgeladen, munitie, verhullende kleding, breekijzers/vuisthamers en lege tassen wijst op de intentie van het toepassen van geweld en/of dreigen met geweld en het met gevulde tassen terugkomen van de reis” ook betekenis heeft toegekend aan de omstandigheid dat “er (…) onder meer sprake was van een voorverkenning, een routebeschrijving en een vooraf bepaalde (globale) aankomsttijd”, waarmee het Hof tot uitdrukking heeft gebracht dat verdachte en zijn medeverdachten een plan hadden voorbereid om het naar tijd en plaats, nader bepaalde, in de bewezenverklaring omschreven misdrijf te plegen. Samenhang met 15/01564.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht