Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2006:AV0624 Hoge Raad 7 april 2006

ECLI:NL:HR:2006:AV0624

Datum: 07-04-2006

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: LegalFlix


Geschil tussen BV’s, partijen bij overeenkomsten tot een commerciële- en managementalliantie, over de vraag of de benoeming van een derde tot lid van de raad van bestuur van de ene partij wanprestatie oplevert wegens onverenigbaarheid daarvan met de uit de managementalliantie voortvloeiende verplichting om hem tot de statutair directeur van de andere partij te benoemen; verzuim zonder ingebrekestelling in geval van een voldongen feit, mededeling als bedoeld in art. 6:83, aanhef en onder c, BW; aan een ingebrekestelling te stellen eisen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland