Faillissementsrecht. Pauliana (art. 42 Fw). Wetenschap van benadeling; rechtshandeling in kader van reorganisatie om faillissement af te wenden. HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8493, NJ 2010/273 (ABN Amro/Van Dooren III). Rechtsverwerking.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: