Hoge Raad 7 december 2018

ECLI:NL:PHR:2018:1354

Datum: 07-12-2018

Uitspraak naam: Europa Leasing

Onderwerp(en): Ontvankelijkheidsvragen

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Enquêterecht; is middellijk aandeelhouder bevoegd een enquête te entameren?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: