Hoge Raad 7 december 2018

ECLI:NL:HR:2018:2263

Datum: 07-12-2018

Onderwerp(en): Hoor en wederhoor

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6 EVRM, Art. 19 Rv., Art. 39 lid 5 Rv.

Wraking. Cassatieberoep tegen afwijzing wrakingsverzoek. Ontvankelijkheid; doorbreking rechtsmiddelenverbod (art. 39 lid 5 Rv). Mondelinge behandeling wrakingsverzoek; weigeren inzage in rolarchiefkaart op de inhoud waarvan beslissing op het wrakingsverzoek mede is gebaseerd; hoor en wederhoor, art. 6 EVRM.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: