Mishandeling van ander op eerste verdieping fastfoodrestaurant, nadat die ander en diens vriend op de benedenverdieping en de trap geweld tegen verdachte hadden uitgeoefend, art. 300.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Zijn gedragingen van verdachte aanvallend van aard? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BK4788 en HR:2016:456, inhoudende dat beroep op noodweer(exces) niet kan worden aanvaard indien gedraging als aanvallend moet worden gezien. Hof heeft beroep op noodweerexces verworpen omdat omstandigheid dat verdachte zelf op aangever en zijn vriend is afgegaan, als tegenaanval en dus als aanvallend moet worden beschouwd. Daarmee heeft hof kennelijk toepassing willen geven aan de uitzondering dat bij aanvallende gedragingen een beroep op noodweer(exces) niet kan worden aanvaard. Dat oordeel is niet z.m. begrijpelijk, nu hof weliswaar in zijn overwegingen heeft betrokken dat verdachte zich opnieuw in het gevecht heeft gestort omdat hij ‘verhaal wilde halen’, maar geen aandacht heeft besteed aan wat door de verdediging naar voren is gebracht, erop neerkomend dat die opmerking uit haar verband is gerukt en dat het direct voorafgaande geweld dat tegen verdachte is uitgeoefend leidde tot zijn gedragingen, zodat volgens de verdediging geen sprake was van aanvallende gedragingen van verdachte. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel