Hoge Raad 7 februari 2020

ECLI:NL:HR:2020:213

Datum: 07-02-2020

Uitspraak naam: Bedrog Directeur Zorg

Onderwerp(en): Voorwaardelijke ontbinding

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 3:44 BW

Arbeidsrecht. Bedrog door werknemer bij sluiten arbeidsovereenkomst. Mogelijkheid tot vernietiging arbeidsovereenkomst op grond van art. 3:44 BW. Buitengerechtelijke vernietiging (art. 3:50 lid 1 BW). Verhouding tot wettelijk stelsel van ontslagrecht. Mogelijkheid werking van vernietiging te beperken (art. 3:53 lid 2 BW) en ongedaanmakingsverplichtingen toe te snijden op voorliggende geval (afdeling 6.4.2 BW, Onverschuldigde betaling). Art. 6:248 lid 2 BW.

AvdR-TV (1)

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel