Hoge Raad 7 juli 2015

ECLI:NL:HR:2015:1817

Datum: 07-07-2015

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Bewijsminimum

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Falende unus testis-klacht. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452 m.b.t. art. 342.2 Sv. I.c. kan niet worden gezegd dat de tot het bewijs gebezigde verklaringen van X met betrekking tot feit 1 en Y met betrekking tot feit 2 onvoldoende steun vinden in het overige bewijsmateriaal.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: