Medeplegen voorbereiding gijzeling (art. 282a Sr) en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) en/of afpersing (art. 317 Sr) door samen met haar moeder met ander in contact te komen, waarbij is besproken haar vader, haar oom en haar oude buurman te ontvoeren en vervolgens losgeld te vragen, en door foto’s en geschriften m.b.t. deze personen aan ander te verstrekken om hem in staat te stellen plan uit te voeren, terwijl die ander plan niet daadwerkelijk wilde uitvoeren. Is sprake van een strafbare voorbereiding a.b.i. art. 46.1 Sr? In art. 46.1 Sr wordt met “dat misdrijf” in de zinsnede “bestemd tot het begaan van dat misdrijf” gedoeld op misdrijf dat is voorbereid, en dus niet op voorbereiding zelf (vgl. ECLI:NL:HR:2013:BZ1956). Dat betekent dat object waarop in art. 46 Sr genoemde gedraging betrekking heeft, moet zijn bestemd tot begaan van misdrijf dat is voorbereid. Art. 46 Sr onderscheidt zich mede hierin van strafbaarstelling van poging om ander te bewegen misdrijf te begaan in art. 46a Sr, in die zin dat in art. 46a Sr bedoeld middel, waaronder verschaffen van inlichtingen, wordt aangewend om ander te bewegen misdrijf te begaan en niet van betekenis hoeft te zijn voor uitvoering van dat misdrijf. Uit door hof gebruikte bewijsvoering blijkt dat foto’s en geschriften, waarmee verdachte en haar medeverdachte ander voorzagen van informatie over beoogde slachtoffers van in bewezenverklaring aangeduide misdrijven, bedoeld waren om te worden gebruikt bij voorbereiding van die misdrijven. Uit bewijsvoering kan echter niet z.m. worden afgeleid dat foto’s en geschriften die verdachte met haar medeverdachte heeft vervaardigd en voorhanden heeft gehad, waren bestemd tot begaan van in bewezenverklaring bedoelde misdrijven van (medeplegen van) gijzeling en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving en/of afpersing. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: anders. Samenhang met 18/05498.

Spreker(s)

prof.-mr.-Hans-de-Doelder.jpg
prof. mr. Hans de Doelder

emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar strafrecht- en strafprocesrecht Universiteit van Curacao

Bekijk profiel
Erik-Druijf.jpg
mr. Eric Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
prof.-mr.-Dirk-Herman-de-Jong.jpg
prof. mr. Dirk Herman de Jong

emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, straf- en strafprocesrecht

Bekijk profiel
mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: