Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:1059 Hoge Raad 7 juli 2023

ECLI:NL:HR:2023:1059

Datum: 07-07-2023

Onderwerp: Wettelijk bewijsvermoeden ex artikel 7:218 lid 2 BW

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: LegalFlix


Verbintenissenrecht. Huurrecht. Burgerlijk procesrecht; bewijslastverdeling. Tijdens huurperiode opgetreden schade aan gehuurde veroorzaakt door tekortkoming huurder? Wettelijk bewijsvermoeden art. 7:218 lid 2 BW.

Ga naar uitspraak