Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2017:1270 Hoge Raad 7 juli 2017

ECLI:NL:HR:2017:1270

Datum: 07-07-2017

Uitspraak naam: Golden Earring

Onderwerp: Verjaringstermijn

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Intellectuele eigendom. Auteurscontractenrecht. Popgroep (Golden Earring) heeft in de jaren 1971-1991 overeenkomsten gesloten m.b.t. muziekuitgaverechten. Buitengerechtelijke ontbinding wegens tekortschieten door uitgever in exploitatieverplichting; klachtplicht (art. 6:89 BW) van toepassing bij voortdurend tekortschieten? Opzegging; is sprake van duurovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd? Is zwaarwegende grond vereist? Aard overeenkomst; nieuw auteurscontractenrecht.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam

mr. dr. Jaap Dammingh

hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen