Hoge Raad 7 oktober 2016

ECLI:NL:HR:2287

Datum: 07-10-2016

Onderwerp(en): Bodemverontreiniging waarvoor geen saneringsverplichting bestaat, Mededelingsplicht verkoper, onderzoeksplicht koper

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Wetsartikelen: Art. 7:17 BW

Spreker(s)

mr-v2.-dr.-L.-Reurich-image.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel