Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2018:1433 Hoge Raad 7 september 2020

ECLI:NL:HR:2018:1433

Datum: 07-09-2020

Onderwerp: Verzoek voorlopig getuigenverhoor

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 179 lid 2 (oud) Rv., Art. 186 e.v. Rv, Art. 187 lid 3, Art. 179 lid 2 Rv , Art. 189 Rv

Vindplaats: Avdr.nl

Procesrecht. Verzoek voorlopige getuigenverhoor. Samenloop met strafrechtelijk onderzoek? Eisen te stellen aan verzoek; weigeringsgronden; HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3250, NJ 2018/45. Alleen getuigenverhoor met het oog op geding voor de burgerlijke rechter; HR 15 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC4268, NJ 1988/2. Gronden voor afwijzing of voor beperkte toewijzing. Betekenis HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2904, NJ 2018/28. Mogelijkheid tot beletten beantwoording vragen o.g.v. de art. 179 lid 2 en 189 Rv.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden