Hoge Raad 8 april 2011

ECLI:NL:PHR:2011:BP3051

Datum: 08-04-2011

Onderwerp(en): Art. 24 Rv.

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 7:658 BW, Art. 81 RO, Art. 25 Rv., Art.6:170 BW

Arbeidsrecht/procesrecht. Ongeval tijdens werk. Aansprakelijkheid (inlener) op de voet van art. 6:170 BW voor “fout” ondergeschikte als gevolg waarvan de inleenkracht (letsel)schade heeft opgelopen? Had de rechter - ingevolge zijn plicht tot ambtshalve aanvulling van rechtsgrond (art. 25 Rv.) - in dit geval moeten beoordelen of aansprakelijkheid kon worden aangenomen op grond van art. 7:658 BW of was hier sprake van een (ter onderbouwing van de vordering aangedragen) exclusieve rechtsgrond? (art. 81 RO).