Rechtbank Limburg 5 februari 2024 Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 16 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2011:BP0580 Hoge Raad 8 april 2011

ECLI:NL:HR:2011:BP0580

Datum: 08-04-2011

Uitspraak naam: Unieke Kinderopvang

Onderwerp: Gunstiger bepalingen in oude CAO blijven gelden

Overige onderwerpen: Gebondenheid aan cao, Nieuwe CAO , Werknemersbegrip

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Wet CAO. Doorwerking bepalingen uit CAO ook nadat op de betrokken werknemers een andere, minimum-CAO van toepassing is geworden? Bepalingen over arbeidsvoorwaarden uit een CAO waaraan werknemer en werkgever op grond van art. 9 lid 1 CAO gebonden zijn geraakt, zijn deel gaan uitmaken van de tussen hen gesloten arbeidsovereenkomst. Uit het systeem van de Wet CAO vloeit voort dat die bepalingen, na afloop van de desbetreffende CAO, tussen hen blijven gelden, behoudens andersluidende individuele of collectieve afspraak (vgl. HR 10 januari 2003, NJ 2006/516). Minimum-CAO stelt - behoudens andersluidende bepalingen in die CAO - met haar inwerkingtreding de voor werknemers gunstiger arbeidsvoorwaarden van vóór die datum niet buiten werking. Daarbij is niet van belang of die al dan niet hun oorsprong vinden in een inmiddels geëxpireerde CAO.

Ga naar uitspraak