Hoge Raad 8 februari 2019

ECLI:NL:HR:2019:204

Datum: 08-02-2019

Onderwerp(en): Herstel dienstbetrekking

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Vennootschapsrecht. Rekening-courantverhouding tussen (vennoten van) vennootschap onder firma en BV. Beëindiging v.o.f. Kan vennoot worden aangesproken tot betaling rekening-courantschuld? Verjaring? Art. 6:140 BW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: