Hoge Raad 8 februari 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY4279

Datum: 08-02-2013

Onderwerp(en): Het begrip verdeling

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Verdeling algehele huwelijksgoederengemeenschap. Overeenstemming over verdeling in de zin van art. 3:182 BW? Gerechtvaardigd vertrouwen, art. 3:35 BW. Vaststelling peildatum voor waardebepaling goederengemeenschap. Wettelijke rente over wegens overbedeling verschuldigd bedrag; art. 6:119 BW, verzuim, maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Spreker(s)

prof-v2.-dr.-F.W.J.M.-Schols-image.jpg
prof. dr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: