Hoge Raad 8 februari 2019

ECLI:NL:HR:2019:203

Datum: 08-02-2019

Uitspraak naam: Woondroomzorg

Onderwerp(en): E-grond

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 7:673 lid 7, onder c, BW, Art. 7:669 lid 3, onder d, BW, Art. 7:669 lid 3, onder g, BW, Art. 7:669 lid 3, onder e en onder g, BW, Art. 7:669 lid 3, onder h, BW, Art. 7:673 lid 1b BW, Art. 7:673 lid 8 BW

Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3, onder g, BW). Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW). Uitzondering indien einde arbeidsovereenkomst gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (art. 7:673 lid 7, onder c, BW). Maatstaf voor 'ernstig verwijtbaar'; welke omstandigheden kunnen daarvoor van belang zijn?

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr.-Tjarda-Pieters.jpg
mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Marije-Schneider-5271.jpg
mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden, raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: