Hoge Raad 8 januari 2010

ECLI:NL:HR:2010:BK1618

Datum: 08-01-2010

Onderwerp(en): Verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Huwelijksvermogensrecht. Verrekening onverteerde inkomsten ingevolge huwelijkse voorwaarden; verrekening van in de verrekenperiode aan de man toekomende, maar feitelijk nog niet aan hem uitgekeerde winstaandelen in een maatschap.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: