Hoge Raad 8 juli 2016

ECLI:NL:HR:2016:1468

Datum: 08-07-2016

Onderwerp(en): Tussentijds hoger beroep of toch maar niet?

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Goederenrecht, procesrecht. Art. 3:301 BW en 433 Rv. Geldt de sanctie van niet-ontvankelijkheid (art. 3:301 lid 2 BW) ook voor een niet-ingeschreven appel tegen een beslissing waarbij de rechtbank heeft geoordeeld dat eigendom door verjaring is verkregen en het bestreden vonnis in de plaats gesteld kan worden van de medewerking van de veroordeelde partij aan de inschrijving in de openbare registers van de eigendom ten name van de verkrijger? Analogische toepassing van art. 3:301 BW?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: