Hoge Raad 8 juli 2016

ECLI:NL:HR:2016:1511

Datum: 08-07-2016

Onderwerp(en): Uitleg-problematiek

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Vastgoedrecht

Contractenrecht. Geschil over afgesproken rente in hypotheekakte. Uitleg volgens objectieve maatstaf of volgens Haviltex-maatstaf? (HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM8933, NJ 2011/111; HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2904, NJ 2013/240).

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. drs. Valérie Tweehuysen

universitair hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen burgerlijk recht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: