Hoge Raad 8 juli 2016

ECLI:NL:HR:2016:1454

Datum: 08-07-2016

Onderwerp(en): Mondelinge behandeling

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 1.2 Awb

Onrechtmatige overheidsdaad. Aansprakelijkheid gemeente voor overschrijding beslistermijn op aanvraag bouwvergunning. Aansprakelijkheid jegens benadeelde die geen belanghebbende in de zin van art. 1:2 Awb is? HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7579, NJ 2013/47. Belang van fictief (van rechtswege) verleende vergunning. Nieuwe stellingen bij pleidooi in hoger beroep toelaatbaar?

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar burgerlijk procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: