Hoge Raad 8 juni 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV9605

Datum: 08-06-2012

Onderwerp(en): Rechtspraak verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:141 BW

Huwelijksvermogensrecht. Echtscheiding. Periodiek verrekenbeding. Art. 1:141 lid 3 BW; bewijsvermoeden. Verwerping beroep man op “tenzij”-clausule. Beleggingsleer.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: