Hoge Raad 8 maart 2016

ECLI:NL:HR:2016:382

Datum: 08-03-2016

Onderwerp(en): Medeplegen/medeplichtigheid

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Slagende bewijsklacht medeplegen poging moord. De HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474 m.b.t. medeplegen. De door het Hof in aanmerking genomen f&o zijn onvoldoende om te kunnen aannemen dat verdachte een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het delict. Ook uit de bewijsmiddelen kan niet een bijdrage van verdachte volgen die als een 'intellectuele of materiële bijdrage' van voldoende gewicht aan het delict kan worden aangemerkt.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: