Hoge Raad 8 november 2019

ECLI:NL:HR:2019:1731

Datum: 08-11-2019

Onderwerp(en): Bevoegdheid

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Arbitraal beding. Verlof tot tenuitvoerlegging arbitraal vonnis gewezen tegen consument. Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter van eerlijkheid (arbitraal) beding? Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter of art. 6:96 lid 6 BW (veertiendagenbrief) is toegepast? Richtlijn 93/13. Art. 1063 lid 1 Rv in verbinding met art. 1065 lid 1, onder a en e, Rv. Art. 6:233 en 6:236, onder n, BW. Buitengerechtelijke incassokosten. Veertiendagenbrief, art. 6:96 lid 6 BW.

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. Bart Punt

voormalig kort geding rechter en arbiter o.m. in bouwzaken

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: