Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2005:AU1675 Hoge Raad 8 november 2005

ECLI:NL:HR:2005:AU1675

Datum: 08-11-2005

Onderwerp: De Pleitnota

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Geen responsieplicht t.a.v. overgelegd maar niet voorgedragen stuk. Geen rechtsregel verplicht de rechter te beslissen omtrent enig door verdachte schriftelijk gevoerd verweer, dat niet door of namens verdachte ter terechtzitting uitdrukkelijk is voorgedragen. Dit vereiste van uitdrukkelijke voordracht dient de helderheid van de procesvoering en geeft houvast omtrent hetgeen is aangevoerd aan de rechter, de verdediging en het OM terwijl zo eveneens wordt gewaarborgd dat het OM in de gelegenheid wordt gesteld zich ter terechtzitting over dergelijke verweren uit te laten. Gelet daarop was het hof niet verplicht een beslissing te geven op het door de raadsman aan het hof overgelegde schrijven van verdachte waarvan niet blijkt dat de inhoud daarvan namens verdachte als verweer is voorgedragen. Hieraan doet niet af dat het hof heeft beslist dat de pleitnotitie met verdachtes standpunt in het dossier zal worden opgenomen en dat het hof daar kennis van neemt.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tosca Urbanus

advocaat Jebbink Soeteman Advocaten