Hoge Raad 8 november 2019

ECLI:NL:HR:2019:1720

Datum: 08-11-2019

Uitspraak naam: Cicero

Onderwerp(en): Billijke vergoeding

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO

Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. WWZ. Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Verzoek werknemer tot toekenning billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever gedurende re-integratietraject; art 7:682 lid 1, onder c, BW. Maatstaf. Bewijsaanbod.

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: