Hoge Raad 8 november 2016

ECLI:NL:HR:2016:2528

Datum: 08-11-2016

Onderwerp(en): Strafbare voorbereiding

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Bewijsmotiveringsklacht. Opzettelijk voorhanden hebben van voorwerpen ter voorbereiding van diefstal "gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd" in een woning d.m.v. inklimming. De bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte een diefstal "gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd" in een woning heeft voorbereid, kan niet worden afgeleid uit de gebezigde bwm.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: