Hoge Raad 8 november 2019

ECLI:NL:HR:2019:1730

Datum: 08-11-2019

Uitspraak naam: Waternet

Onderwerp(en): Ambtshalve toetsing

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Contractenrecht; consumentenrecht. Is tussen consument en drinkwaterbedrijf een overeenkomst tot stand gekomen of is sprake van ongevraagde levering van drinkwater? Art. 7:7 lid 2 BW (oud en nieuw). Uitleg van Richtlijn 97/7/EG (koop op afstand), Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) en Richtlijn 2011/83/EU (consumentenrechten). Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: