Hoge Raad 8 september 2015

ECLI:NL:HR:2015:2482

Datum: 08-09-2015

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Roekeloosheid

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Art. 307.2 Sr, roekeloosheid. HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. de schuldvorm roekeloosheid a.b.i. art. 175.2 aanhef onder a WVW 1994 uit ECLI:NL:HR:2013:960, NJ 2014/25 en de schuldvorm roekeloosheid a.b.i. art. 307.2 Sr uit ECLI:NL:HR:2014:3057. De door het Hof in de bewijsvoering vastgestelde omst. zijn niet zonder meer toereikend voor ’s Hofs oordeel dat vd “roekeloos” heeft gehandeld. Daaraan doet niet af hetgeen het Hof in zijn bewijsoverweging slechts in algemene zin heeft overwogen over het met een doorgeladen pistool plegen van een overval in een relatief kleine woning en de reactie die dat handelen zou kunnen oproepen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: